top of page

 მაღაზიის კომპლექსური დიზაინ-პროექტი 

ყველაზე სწორი საშუალება გახსნა წარმატებული მაღაზია არის თავიდან  მაღაზიის კომპლექსური
დიზაინ-პროექტის შემუშავება, ხოლო შემდეგ მისი რელიზება საავტორო ზედამხედველობის დახმარებით.

რატომ არის აუცილებელი მაღაზიის დიზაინ-პროექტი იყოს შემუშავებული მაღაზიათმშენებლობასა
და მერჩენდაიზინგის ექსპერტების მიერ?

ინტრეიერის რიგითი დიზაინერები ქმნიან ლამაზ ინტერიერს, არქიტექტორები - ისეთს, რომელიც
ადვილად ასაშენებელი იქნება, და არ ითვალისწინებენ ბევრ სავაჭრო პროცესსა და ზონირებას.

ყველა მათგანი არ ითვალისწინებს  უამრავ წვრილმანს, რომელიც მოქმედებს მაღაზიის გაყიდვების მოცულობაზე: სასაქონლო ჯგუფების ზონირება, სასაქონლო მეზობლობა, აღჭურვილობის ტიპები და სახეობები, კლიენტთა მარშრუტის წესები, საქონლის განთავსებისა და წარმოდგენის წესები, განათება და სხვა მნიშვნელოვანი მომენტი.

 

იმისათვის რომ, მიიღოთ მომგებიანი მაღაზია პროექტირებასა
და გახსნის თანხლებაში უნდა იყვნენ ჩართულნი მაღაზიათმშენებლობისა და მერჩენდაიზინგის ექსპერტები.

 მაღაზიის კომპლექსური დიზაინ-პროექტი  შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

ეტაპი 1. პროექტირება

მიიღეთ მაღაზიის  სწორი  ზონირება და დაგეგმარება საქართველოში ყველაზე გამოცდილი მაღაზიათმშენებლობისა და მერჩენდაიზინგის ექსპერტებისაგან.

ზონირება (Layout)

სავაჭრო დარბაზის ზონირება -  აღჭურვილობის განთავსების გეგმის მომზადება და სასაქონლო ჯგუფების განთავსება, მერჩენდაიზინგის წესებისა და სასაქონლო ასორტიმენტის მოცულობის გათვალისწინებით.

მაღაზიის დიზაინი და პროექტირება

ობიექტის ფართის დაგეგმარება

ობიექტის აზომვა და აზომვითი ნახაზის შედგენა, მონტაჟისა და დემონტაჟის  გეგმების, აზომვითი გეგმის  და ფართის ექსპლიკაციის მომზადება.

სასაქონლო ჯგუფების განთავსების გეგმა- საკვანძო დოკუმენტი, რომელზეც არის დამოკიდებული ვაჭრობის წარმატება, ის უშუალო ზეგავლენას ახდენს მაღაზიაში გაყიდვების მოცულობაზე.

სავაჭრო აღჭურვილობა

შეგირჩევთ და დაგიკონსტრუირებთ ინდივიდუალურ სავაჭრო აღჭურვილობას საქონლის ეფექტიანი წარმოდგენისთვის.

ეტაპი 2.  გარე გაფორმება

სწორად გაფორმებული ფასადი ხსნის ძირითად ამოცანას - ხდის მაღაზიას მომხმარებელისთვის  უფრო შესამჩნევს, დააინტერესებს მომხმარებელს შევიდეს მაღაზიაში, და ასევე მომგებიანად გამოარჩევს  მაღაზიას სვხა მაღაზიებს შორის.

გარე რეკლამა

სარეკლამო-საინფორმაციო მატარებლების ერთიანი სისტემა:
ბორდები, სითი ლაითები, დაჭიმვა და სხვა.

აბრა და მაღაზიის შემოსასვლელი ჯგუფი

შემოსასვლელის გამოსაყოფი აბრის, სტოპერების, არკის, წინაფრის  დიზაინის და კონსტრუქციის შემუშავება, შენობის არქიტექტურის გათვალისწინებით.

ფასადის დღის და ღამის სახეობის ფოტომონტაჟის შექმნა.

საინფორმაციო ნიშნები

მაღაზიის დიზაინ პროექტი

საინფორმაციო ნიშნების კომპლექტის დიზაინის შემუშავება: სამუშაო რეჟიმი, ღიაა/დაკეტილია, ამკრძალავი ნიშნები, გადახდის ბარათების მიღება და სხვა.

ლოგოტიპი და საფირმო სტილი

ლოგოტიპისა და საფირმო სტილის გამოყენების სახელმძღვანელო.

ფასადის  ბანერების დიზაინის კონცეპციის შექმნა.

ფასადის ბანერები

საგზაო ნიშნების დიზაინის და კონსტრუქციის შემუშავება, მათი განთავსების ოპტიმალური ადგილების განსაზღვრა, ვიზუალიზაცია ფოტოსურათებზე.

გარე ნავიგაცია

ტრანსპორტის ბრენდირება

ეტაპი 3. შიდა გაფორმება

მაღაზიის შიდა ინტერიერის გაფორმება

ჩვენ შევქმნით თქვენი მაღაზიის უნიკალურ ატმოსფეროს, რომელიც შეუქმნის სტიმულს  მომხმარებლებს და უბიძგებს გააკეთონ შენაძენი.

ჩვენ ვქმნით არა მართო ლამაზ დიზაინს, არამედ ჩვენი დიზაინი გეხმარებათ გაყიდვებში!

 ეტაპი 4. ფასმაჩვენებლები და POS მასალები 

ნავიგაცია სავაჭრო დარბაზში

ნავიგაციის სისტემის  და სავაჭრო დარბაზში მინიშნებების კონცეპციის შემუშავება - ნავიგაციის დონეებისა და სანავიგაციო ელემენტების სახეობების განსაზღვრა მათი განთავსების ადგილის მითითებით, დასახელების მინიჭებით და ფერადი კოდირებით.

სანავიგაციო ელემენტების დიზაინი და კოსტრუქცია, შრიფტების შერჩევა, ტექსტის, პიქტოგრამების, ტექსტურების და გრაფიკის შექმნა.

კედლების, კოლონების, ჭერის, მაღაზიის იატაკის და ასევე სასაქონლო ზონების  გაფორმების დიზაინის შემუშავება. კედლების განშლის მომზადება მოპირკეთებითა და ფერადი გადაწყვეტილებით, ჭერის და იატაკის გეგმის მომზადება, იატაკის საფარისა

და ჭერის სახეობის შერჩევა.

ინტერიერი

ფოტორეალისტური გამოსახულებიოს შექმნა ობიექტის ყველა ძირითადი ოთახების სამგანზომილებიანი მოდელის აწყობის დახმარებით, ზუსტი ზომებით და გაფორმების ყველა ელემენტის რეალისტური წარმოდგენით.

3D ვიზუალიზაცია

სანათების ტიპის განსაზღვრა, სანათებისა და ჩამრთველების განთავსების გეგმების მომზადება.

 განათება 

ყოველი მესამე მომხმარებელი შეძენაზე უარს აცხადებს, თუ ვერ აღმოაჩენს ფასმაჩვენებელს. გააჩერეთ მომხმარებელი - გამოიყენეთ ფასმაჩვენებლები.

ფასმაჩვენებელი პურისთვის

ფასმაჩვენებლები პურისთვის

სააქციო ფასმაჩვენებელი

სააქციო ფასმაჩვენებელი

პოს მასალები

ფასმაჩვენებლები თაროებისა და სტელაჟებისთვის

მაღაზიის ინტერიერის დიზაინი
პოს მასალები
პოს მასალები
fasmchveneblebi
სახურდე
pos masalebi

ფასმაჩვენებლები ხილ-ბოსტნეულისთვის

ფასმაჩვენებლები მაცივრებისა და ბონეტებისთვის

პარკები

ფასმაჩვენებლები გასტრონომიისა და კულინარიისათვის

სახურდე

უნიფორმა

ეტაპი 5. საავტორო ზედამხედველობა

გასვლა მაღაზიაში

მაღაზიის გახსნის თანხლება  შემუშავებული დიზაინ-პროექტის კორექტული განხორციელების კონტროლის მიზნით.

იატაკის, ჭერის და კედლების მოსაპირკეთებელი მასალების, დეკორის ელემენტების, როზეტების შერჩევა.

მაღაზიის დიზაინი და პროექტირება

4sales-ის ოფისში, დამკვეთის ოფისში, ქვეკონტრაქტორის საწარმოზე, ან სხვა შეხვედრები სარემონტო ბრიგადებთან.

შეხვედრების ჩატარება ობიექტზე

გეგმის თანახმად აღჭურვილობის განთავსების კონტროლი.

სავაჭრო აღჭურვილობა

კონსულტაცია

დამკვეთის მიერ შერჩეული ქვეკონტრაქტორი სარემონტო ბრიგადისთვის დიზაინ-პროექტის განმარტება.

bottom of page